Omega-3 ga bedre overlevelse hos nyretransplanterte

Nyretransplanterte med høyt innhold av omega-3 i blodet hadde bedre overlevelse enn de med lavt nivå, viser ny studie.
Studien har sett på personer som mottok et nyretransplantat ved Rikshospitalet i perioden 1999 til 2011.

Forskerne målte innholdet av omega-3 i blodprøver som ble tatt 10 uker etter transplantasjonen.

– Vi så at pasienter med høyt innhold av omega 3 i blodet, hadde bedre sjanser for å overleve enn de med lavt innhold av omega 3, sier førsteforfatter Ivar Anders Eide, lege ved nyreseksjonen ved Rikshospitalet.

Det var særlig risikoen for å dø av hjertesykdom, og spesielt av plutselig hjertedød, som ble påvirket av omega-3-inntaket.

De som hadde et høyt nivå av omega 3-fettsyren EPA hadde også redusert risiko for å dø av infeksjoner.

Kilde: dagensmedisin.no