Omega-3 kan redusere atferdsproblemer hos barn

En amerikansk studie slår fast at det er en sammenheng mellom økt inntak av fettsyren omega-3 og forbedring av atferd hos barn.

200 barn deltok i den toårige randomiserte, dobbeltblinde studien. Forskerne så både på barnas utagerende oppførsel, slik som aggresjon, hyperaktivitet og regelbryting, og på deres innagerende oppførsel, slik som angst, depresjon og sosiale problemer. De undersøkte også hvordan foreldrene opplevde at barna oppførte seg, og hvordan foreldrene selv hadde det.

Studien viste at barna som fikk omega-3-tilskudd ble mindre aggressive. Foreldrene rapporterte at barna forbedret seg både når det gjaldt innagerende og utagerende atferd. Den positive utviklingen forsterket seg videre i 6 måneder etter at barna hadde sluttet å bruke produktet.
Barna som fikk placebo hadde også fremgang det første halve året, noe forskerne tror kan ha vært den såkalte placeboeffekten. Denne gruppen fikk en tydelig tilbakegang når behandlingsperioden ble avsluttet.

Etter 12 måneder ble det registrert en tydelig forskjell mellom omega-3 gruppen og kontrollgruppen som drakk placebo.

LES HELE ARTIKKELEN HER