Du bør ta K2 i kapselform for å få i deg nok.Natto er en tradisjonell matrett i Japan med et naturlig høyt innhold av vitamin K2. 

VITAMIN k2 og beskyttelse

Tidligere i år publiserte VG en artikkel etter at nye forskningsresultater fra UiO ble fremlagt:

Når du er syk, og har betennelser, kan bencellene miste evnen til å mineralisere. Da dannes det hardt benvev - og bencellene påvirkes. Da øker risikoen for brudd i knokler, lårhalsbrudd og håndleddsbrudd.

Fibroblastene, elastiske celler i blodårene, blir også påvirket av betennelser. De kan begynne å nedfelle kalk, som kan gi uønsket åreforkalkning - som igjen kan føre til hjerteslag, hjerteinfarkt og nyreskader.

Men alt dette kan K2 beskytte deg mot, viser UiOs funn. Universitetet selv omtaler funnene som oppsiktsvekkende og uventede.
Jan Oxholm Gordeladze, leder av forskningsprosjektet på UiO sier til VG at optimal daglig dose av vitamin K2 ligger på mellom 180 og 200 mikrogram for å oppnå best helseeffekt. Men nordmenn får trolig ikke i seg nok. Man kan klare å få i seg dette innholdet via mat, men mye av denne maten inneholder også en del mettet fett - som er ugunstig.

Gode kilder til vitaminet finnes i animalske matvarer som lever, ost og kjøtt, gjærede matvarer som gamalost og natto (japansk rett). Professor Gordeladze mener du bør ta K2 i kapselform for å få i deg nok, skriver VG.

Kilde: vg.no


K2 kan ha gunstig effekt på flere områder enn det som er kjent.mange gunstige effekter

Magasinet Hjemmet har denne våren publisert en artikkel om de mange helsemessige fordelene av vitamin K2, og intervjuet professor Jan Oxholm Gordeladze, leder av forskergruppen Stamceller og microRNA. 

– Jeg har spesielt interessert meg for K2’s effekt på benceller og celler i blodårer og i hjerteklaffer. Det vi har sett, er at K2 stimulerer bencellenes evne til å danne og mineralisere benvev, noe som innebærer at knoklene forsterkes. Samtidig reduserer K2 de andre cellenes evne til å avleire kalk i årevegger og på hjerteklaffer, noe som innebærer at årene blir mindre stive. Og, sier professoren: K2 vil bidra til at disse cellene gjør jobben sin selv om vi har betennelser i kroppen, noe mange har. Jan Oxholm Gordeladze tror K2 også kan ha gunstig effekt på flere områder enn det som er kjent.

– Det er meget mulig at det kan bidra til et økt stoffskifte, som igjen kan innebære bedre blodsukkerkontroll, reduksjon av blodtrykket og økt fettforbrenning.

– Dette er noe jeg vil se nærmere på i nye studier. Der vil vi også se på hvordan både vitamin K1 og K2 kan hjelpe forskjellige organer i kroppen til å kommunisere bedre, og dermed bidra til at alle organene holder seg friske lenger. Professoren mener at de norske kostanbefalingene ikke vil gi tilstrekkelig doser av K2 for å virke effektivt på alle vev.

–Det trengs en god del mer, kanskje 4–5 ganger så mye. Så et kosttilskudd på 200 mikrogram daglig kan trygt anbefales til alle.

Kilde: Hjemmet 24/2015